Jacob Nossell på de sociale medier

Handicap er værdifuldt i iværksætterbranchen

Ingen mennesker kan det hele.

- Det har mange handicappede brugt et liv på at erfare, og det er en værdifuld erfaring i iværksætterbranchen.

Sådan siger Jacob Yoon Egeskov Nossell - ejer og founder af Nossell & ...Co. - i dagens udgave af Sjællandske Medier, hvor han bl.a. taler om iværksætteri, værdiskabelse og handicap:

- Når jeg skal hjælpe en virksomhed med at lave en handicappolitik, så giver det troværdighed, at jeg selv har et handicap og jeg har medarbejdere med handicap. Jeg har også nogle indsigter og personlige erfaringer, som giver værdi til diskussionerne. Så på den måde kan jeg bringe mit handicap i spil på en brugbar måde, fremfor at mit handicap er en negativ ting.

I Nossell & Co. er det en kerneværdi at bygge bro mellem iværksætteri, arbejdsmarked og handicap. For os rummer handicap nemlig et særligt potentiale for værdibaseret ledelse og innovation. Vi er vant til at tænke i alternative løsninger, og vi er vant til at prøve ting af igen og igen, indtil vi lykkes.

Læs interviewet her:

https://dagbladet.e-pages.pub/titles/erhvervstorkoebenhavn/13706/publications/33/pages/8

Ønsker du eller din virksomhed rådgivning og vejledning omkring arbejdsmarked og handicap - så tøv ikke med at kontakte os.

Og læs mere om Nossell & Co. på: www.nossellogco.dk

VI HAR IKKE BRUG FOR UNDSKYLDNINGER – VI HAR BRUG FOR ET ANDET SYN PÅ HANDICAP

Kære Nicolai Wammen og alle jer andre,

Grunden til, at jeg ikke skrevet en undskyldning til dig, er, at der ikke er noget at sige undskyld for. Og de, der har skrevet undskyld til dig, vil dybest ...set ikke sige undskyld til dig. De skriver i den afmagt, frustration, uretfærdighed og kynisme, der hersker på handicapområdet lige nu.

Jeg vil ikke sige undskyld. Jeg vil se handling. Det tror jeg, der er mange, der vil. Vi skal simpelthen have en anden måde at se, værdisætte og tale om personer med særlige behov på.

Når vi igen, igen, igen og hele tiden - kun taler om udgifter, gøgeunger, nedskæringer, undskyldninger og svære økonomiske beslutninger, i handicap-regi, er det unægteligt svært at komme ud af den tiggende offer-position, vi bliver konstant sat i.

Rent familiært og personligt er jeg rundet både af den socialdemokratiske tankegang med ret og pligt og den klassiske liberalistiske tilgang – retten over sit eget liv. Lige nu må man bare sige, at der er ingen af delene på handicapområdet i dag.

Kort sagt: Vi tager os ikke af dem, der ikke kan – og vi giver ikke borgerne frihed i deres eget liv, når det gælder handicap. Det er enormt fattigt og pinligt på begge fronter.

Dybest set vil jeg værdsætte, hvis vi kunne tale om investeringer i handicap – ikke kun nedskæringer. Jeg ved, vi er mange, der forundres over, at Christiansborg godt kan finde ud at lave langsigtede investeringer på arbejdsmarkedet og på klimaområdet - men ikke på det sociale område.

Et helt borgernært eksempel fra morgenkaffen. Jeg har lige fået to børn. Alle ved, at vi kommer til at mangle hænder i fremtiden. Som alle andre forældre, har jeg en stærk tiltro til, at begge mine børn bliver gode samfundsborgere, der både får uddannelse, arbejde og betaler deres skat. Det er jo en win-win og gevinst for samfundet.

At det, jeg kan få børn, kræver naturligvis et samfund, der er gearet til en som mig med et handicap. Ikke fordi livet handler om at få børn. Det er blot et eksempel på, at personer med handicap og særlige behov rummer meget potentiale i de rigtige rammer.

Helt fundamentalt skal vi begynde at forstå, at handicap er en naturlig del af livet. Jakob Ellemann-Jensen får stress. Mette Frederiksen kan få gigt. Du kan falde om med en blodprop i hjernen i morgen. Det håber jeg naturligvis ikke, at du gør.

Det ændrer dog ikke ved, at vi skal have et samfund, der er gearet til - og hele tiden investerer og tager ansvar, så livet med handicap har og får værdi. Det skylder vi hinanden.

Derfor vil jeg ikke sige undskyld. Jeg vil se handlinger og investeringer nu.

Med venlig hilsen

Jacob Nossell

Nu søsætter vi projektet: Places of Ah – Copenhagen - om oplevelser af nydelse i byrummet!

I Nossell & Co. har vi på forskellig vis livslang erfaring med dét vilkår at færdes i byrummet på hver vores individuelle betingelser:

København er et godt eksempel på, ...hvordan indretningen af byrummet kan være kilde til både glæde, over forårets første solstråler - lad os bare være ærlige - til tider ærgrelse, fx når vi møder en høj kantsten på vores vej - eller en defekt elevator på den næste metro-station.

Med støtte fra Bevica Fonden og med midler fra Elsass Prisen - er vi utroligt glade for nu at søsætte projektet – Places of Ah – der skal sætte spot på de små kilder til nydelse i det offentlige byrum.

Et projekt, vi virkeliggør i tæt samarbejde med Masashi Kajita, Associate Professor i arkitektur ved KADK – arkitekten Roberta Cassi ved KADK – og den prisvindende filmfotograf Louise McLaughlin.

Netop nydelse er nok et tema, de fleste kan relatere til, og som måske kan bringe fokus på en almindelig del af livet i byen – men også et ualmindelig vigtigt aspekt af tilværelsen, uanset om en kantsten eller en trappe lægger forhindringer på vejen dertil.

I sidste uge påbegyndte vi de første af en række optagelser med de personer, hvis erfaringer vi ønsker at bringe frem i lyset: For hvad er nydelse for dig?

NYTTER ARBEJDET PÅ HANDICAPOMRÅDET I UDVIKLINGSLANDE EGENTLIGT?

Svaret er ja, men måske ikke af de grunde, som vi går og tror.
Rent økonomisk og rationelt kan arbejdet på handicapområdet i udviklingslandene til tider virke meget oppe ad bakke.

Vi er dog nødt til at... hjælpe social udsatte, herunder personer med handicap - både i udviklingslandene og herhjemme. Det fortæller nemlig ret meget om vores menneskesyn.

Hvis vi opgjorde alt hjælp og støtte, vi giver, i kroner og ører, så vi vil havne i et farligt og uhyggeligt samfund.

Undertegnede har forfattet et debatindlæg om dette i Politiken i dag.

En særlig tak til Sacha Sennov, der har ageret skarp redaktør på indlægget - og for at tage med på rejsen til Honduras.

Og tusinde tak til Dansk Handicap Forbund og Danske Handicaporganisationer for at give mig muligheden for at skrive om dette her.

https://politiken.dk/del/QEJVtdABAWVQ

Hvornår har du sidst drømt, at du havde et handicap?

I Nossell & Co. drømmer vi om – og arbejder for – at fremme muligheden for at anse handicap som en erfaring, alle mennesker opnår i varierende grader - og derfor også kan drømme om.

"Historisk set har ...handicap været negativt defineret, hvilket udfordrer og besværliggør livet med en handicapidentitet ".

Sådan skriver Olivia Dahl og Jesper Dammeyer - hhv. Ph.D.-stipendiat ved Sociologisk Institut og forsker ved Institut for Psykologi, begge på Københavns Universitet - i deres kapitel om ‘Socialpsykologiske og mikrosociologiske perspektiver på liv med handicap’.

Kapitlet er et vigtigt indspark i den aktuelle krops-posivistiske bevægelse til fremme af mere tidssvarende tænkninger om handicap som "… en kompleks erfaring, der skal “fejres”, repræsenteres, anerkendes, lyttes til og understøttes politisk og økonomisk".

Kapitlet udgør ét af flere stærke bidrag i en ny antologi, der afsøger nye forståelser af handicap, og bidrager til skabelsen af et samfund, der er indrettet til en mangfoldig forståelse af menneskelivet.

Også undertegnede har bidraget til bogen i et interview der berører temaer om inkluderende arkitektur, brugen af humor og vores forståelse af et værdigt liv.

Bogen kan købes hos Samfundslitteratur:

https://samfundslitteratur.dk/bog/jeg-leder-efter-en-ny-m%C3%A5de-tale-om-handicap-p%C3%A5

GIVER UDVIKLINGSARBEJDE OG HANDICAP EGENTLIG MENING?

I morgen rejser jeg til Honduras for at undersøge, hvordan det er at leve med et handicap i et udviklingsland som Honduras, hvor det at have et handicap stort set blokerer alle fremtidsmuligheder. Eller rettere sagt – muligheden for ...at leve et liv.

Siden 2006 har Dansk Handicap Forbund været i Honduras, hvor forbundet har kæmpet for flere rettigheder og livsvilkår for personer med handicap. Nu er det sidste projekt i gang, da forbundet vurderer, at handicapbevægelsen kan stå på egne ben i fremtiden.

Spørgsmålet er bare hvordan og hvor længe?

I de næste to uger vil jeg igen tage “skriveblokken” frem for at skrive artikler og producere videoer omkring livet i Honduras, når man har et handicap. - Og undersøge, om udviklingsarbejde i andre lande egentlig giver mening, når vi selv har så svært ved at få den hjælp, vi har ret til og brug for i Danmark.

Stor tak til Danske Handicaporganisationer og Dansk Handicap Forbund for at støtte denne oplysningsindsats.

NOSSELL & CO. INDGÅR SAMARBEJDE MED STOMIFORENINGEN COPA OM STOMIGUIDEN.DK

Vi er utrolige glade for og stolte af - at kunne præsentere vores samarbejde med Stomiforeningen COPA omkring relanceringen af Stomiguiden.dk. En stor samlet bevilling fra Knud Højgaards Fond, Østifterne og ...Louis Hansen Fonden - gør det muligt for os at relancere Stomiguiden.dk, der er en guide for unge med stomi.

Helt konkret betyder det, at vi kan lave en helt ny hjemmeside på Stomiguiden.dk med flere fede artikler og videoer, der kan udbede kendskabet til livet med stomi, når man er ung. Med bevillingen kan vi ligeledes oprette en ny Instagram-profil for Stomiguiden.dk.

Sidst og ikke mindst kan vi lave udviklingsarbejde for Copa Ungdom, hvor vi skal sikre, at Stomiguiden.dk og de andre aktiviteter, ungdomsgruppen laver, bliver forankret i fremtiden.

I Nossell & Co. ser vi med spænding og forventning - sammen med vores samarbejdspartnere - frem til det forestående arbejde, som vi håber - kan ledsage de unge i overgangen til livet med stomi.

Mange kan mene meget om K.K. Steincke, der var socialminister i 1930’erne i Danmark. Uanset hvad, må man give Caspar Eric ret i, at Steincke repræsenterede et handicapsyn, vi ikke kan acceptere i 2023.

Når min formand for CP Danmark - Pia Allerslev og jeg læser Erics glimrende ...kronik står det faktum tilbage, at vi må og skal tage et opgør med den udgiftslogik til handicap, som Steincke repræsenterede.

Vi skal have gjort handicap til et investeringsområde i Danmark - ikke et udgiftsområde. Kort sagt – vi skal investere i mennesker med handicap – ikke se dem som udgifter.

Personligt er jeg jo en af “de handicappede”, der har fået to børn, som Steincke nok ville have sat en stopper for. Set i den kontekst har jeg en stærk formodning om (ligesom alle forældre), at mine børn bliver gode samfundsborgere, der både arbejder og betaler skat i mange år frem. Altså en rigtig god investering for samfundet.

Min formand og jeg håber, at vi kan bringe dette investeringsperspektiv ind i den gode dialog, vi har med den nuværende socialminister Pernille Rosenkrantz-Theil og de mange andre dygtige handicapordførere, der er på Christiansborg.

💙 FÅ GUIDEN: 4 gode råd til pårørende 💙

Alt for mange af vores medlemmer fortæller, at de har store udfordringer med at få den nødvendige hjælp og støtte af systemet.

Derfor har vi lavet en kampagne, der viser nogle af de problemer, som personer med CP oplever. ...

Men du, som pårørende, kan støtte op om de mennesker, du holder af!

Vi har lavet en lille guide med 4 gode råd til, hvordan du kan vise omsorg og støtte til personer og familier med CP, når livet er svært ❤️‍🩹

Skriv dig op, og få guiden tilsendt 📧

Image for shared link
Få guiden: Sådan hjælper du

Personer med CP skal ofte bruge ekstra kræfter på at få den hjælp og støtte, de har brug for. Med guiden får du råd til, hvordan du hjælper...

subscribepage.io

DET SIDSTE BUDSKAB i denne omgang.

Jeg er stadig meget rørt og stolt over at modtage Helene Elsass Prisen, alle lykønskningerne, hilsnerne og kommentarerne, min familie og undertegnede har fået i disse dage.

Nu venter dagligdagen igen på mandag, hvor der er spændende ...projekter at tage fat på i Nossell & Co. - Og hvor vi i CP Danmark arbejder på at skabe bedre rettigheder og liv til mennesker med CP hver dag.

Det gør vi i fællesskab - sammen med min superdygtige og seje formand Pia Allerslev og resten af de dygtige medarbejdere i sekretariatet.

Endnu en gang tak til Elsass Fonden og CP Danmark for en pris og en oplevelse, jeg aldrig vil glemme.

IGÅR VANDT JEG HELENE ELSASS PRISEN 2023!
Når man har et handicap, så lærer man hurtigt, at man er noget og nogen - i kraft af andre. Man kan nemlig ikke alting selv.

Det var mit budskab igår, da jeg modtog dette års Helene Elsass Prisen 2023. Det var en helt ekstraordinær ...fantastisk dag for min familie og undertegnede.

I hhv. 20 år og 15 år har CP Danmark og Elsass Fonden været en del af mit liv. Derfor var det meget specielt at modtage denne fælles generøse pris.

Jeg glæder mig også ved, at der bliver ved at gro tykkere og tykkere grene og bånd mellem de to organisationer, der er med til at udgøre fundamentet for CP i Danmark.

I begge organisationer skal vi blive ved med at støtte de nye talenter i CP-verdenen. Vi skal hele tiden sørge for, at der bliver en større talentmasse, når gælder CP. Det har vi brug for.

Jeg står her i dag - da jeg netop er blevet støttet massivt i de lidt vilde projekter, jeg har været med til at lave.

Der er så mange, jeg skal sige tak til. Mange flere, end jeg kan skrive her. Derfor vil jeg blot sige stor tak til Elsass Fonden og CP Danmark for et fantastisk arrangement, H.K.H. Prinsesse Benedikte, der altid spreder glans om vores arrangementer - og tak til alle, der kom for at fejre mig og denne pris.

Vi ER ENIGE I, at handicapområdet skal vendes på hovedet, som socialminister Pernille Rosenkrantz-Theil udtrykker det.

Vi skal have en reform af handicapområdet, der både indeholder
en specialeplan fra centralt hold og en mere solidarisk og ligelig finansieringsmodel for ...kommunerne, hvor det ikke er den enkelte kommune, der oppebærer hele udgiften til den enkelte borger.

Og frem for alt - skal der sættes handling bag ordene.

Vi sidder klar i CP Danmark. I ringer bare.

LÆS ARTIKLEN HER:
https://www.kristeligt-dagblad.dk/danmark/hvordan-loeser-vi-problemerne-paa-handicapomraadet-her-er-tre-bud

(Betalingsartikel)

Mogens Wiederholt, Pia Allerslev, Thorkild Olesen, Monica Lylloff

DET RØRENDE OG PARADOKSALE er, at det er en befrielse for mig, at Caspar Eric sætter ord på rigtige mange af de tanker, ideer og ting, undertegnede med mit (tale)handicap har, oplever og arbejder med.

Uden at det bliver forvrænget, misforstået, forkortet, ukontrolleret eller ...utydeliggjort.

Det går igennem 1:1.

Det er derfor, at det både er rørende og paradoksalt for mig på samme tid. Tusind tak til Caspar Eric for at sætte ord på!

Ps. Køb hans nye bog - Nye Balancer...

Image for shared link
Caspar Eric - Solo

"Jeg er begyndt at blive i tvivl om, hvor min personlighed starter, og hvor de her små strategier til at passe ind begynder."Med digtsamlingen NYE...

stream.gyldendal.dk

Nyt år - mange nye broer at bygge: Nossell & Co. tager hul på 2023

Et årsskifte giver altid anledning til at gøre status og se frem mod nye mål. Året 2022 vil stå som et skelsættende år for os i Nossell & Co., hvor vi kan sætte mærke ved vores første år som brobygger... mellem handicap og samfund.

Meget er sket, målsætninger er nået - og nye udfordringer venter forude.

På samfundsplan må vi erkende, at mange handicaprelaterede problemstillinger fortsat står ubesvarede hen, her et års tid efter Dronning Margrethe i sin nytårstale 2021-22 adresserede behovet for netop brobygning mellem mennesker med og uden handicap.

Her ved begyndelsen på 2023 ser vi frem mod eksekveringen af de mange projekter, vi har søsat i det forgangne år.

Kort før jul havde vi, sammen med Dansk Handicap Forbund, den glæde at modtage en bevilling fra Danske Handicaporganisationer, hvor vi skal kommunikere forbundets arbejde i Honduras i Mellemamerika via de brede medier. En udfordring, vi glæder os til at tage livtag med.

Også kort før jul – var vi med til i afslutningen på efterårets Iværksætter-bootcamp for unge med handicap. Bootcampen har slået en fed streg under behovet for at tænke i nye baner, når vi skal løse beskæftigelses-udfordringen på handicapområdet.

Tak til Tuborgfondet og alle vores samarbejdspartnere for den
store opbakning og støtte til bootcampen. Vi ser frem til at udvikle og skabe Iværksætter-bootcampen 2.0 i de kommende måneder – sammen med vores faste partnere i Dansk Handicap Forbund og Great Minority.

Vi glæder os også over de positive tilbagemeldinger, vi har fået omkring vores podcast “En helt særlig familie” om handicap og forældreskab med Sigrid Stilling Netteberg og Julie Brahe Hansen for CP Danmark. Nu ser vi frem til at gøre erfaringerne herfra relevante for en bredere målgruppe og videreføre podcasten i et større projekt om forældreskab + CP.

Sidst, men ikke mindst - ser vi frem til at kunne færdiggøre vores stemme-projekt, der undersøger stemmens sociale betydning.

Det tager udgangspunkt i en række interviews med personer med og uden stemme-/ og taleudfordringer. Dette skal munde ud i en videnskabelig artikel.

Projektet er en del af et internationalt kunstprojekt i New York omkring handicap og retten til at have en stemme, som Nossell & Co. også er en del af – sammen med komponisten Paola Prestini og vores gamle venner fra Enactlab.

Med håbet om et 2023 i samklang og fremgang for alle brobyggere - uanset handicap: Godt nytår fra os i Nossell & Co!

HISTORIEN OM Emilie Paulev Ghali
Er langt fra enestående. Vi skal have et SU-system, der også bakker op om de unge, der måske har lidt længere vej hen til diplomet og arbejdsmarkedet.

Jeg var selv næsten 9 år om at blive færdig på kandidaten i journalistik på RUC. Primært på... grund af mit handicap og de to hjerneblødninger, jeg fik midt i det hele.

Siden da - i 2017 - har jeg været i beskæftigelse på fuld-tid.

Derfor skal vi minde hinanden om, at vi skal turde at investere i ungdommen - også når det tager lidt længere tid.

Jeg oplevede selv usikkerheden omkring handicap-SU'en, da jeg måtte forlænge uddannelsen. Sådan bør det ikke være.

Jeg hilser velkommen, at regeringen vil se på, hvordan vi sikrer et fleksibelt SU-system i fremtiden.

Læs artiklen her: