Jacob Nossell på de sociale medier

DET KUNNE GÅ BEDRE PÅ HANDICAPOMRÅDET I DANMARK
Undertegnede er landet på Folkemødet på Bornholm. Set i et handicap-perspektiv er der meget, der kan og skal forbedres på området.

Med andre ord: Det går den gale vej.

Derfor håber jeg, at dette års folkemøde kan ...være med til at gøre argumenterne, eksemplerne og alternativerne skarpe og klare - til de kommende valgkampe.

Det er jo der, vi kan stille de politikere, vi har valgt, til regnskab for deres førte politik.

Personligt håber jeg, at næste folketingsvalg bliver et handicapvalg. Det trænger vi til.

Her kunne Folkemødet jo være en meget god start.

Vi ses derude! Find mig bl.a. ved CP Danmark, Hjerneskadet.dk, Danske Handicaporganisationer, Lions Neurocenter, Bevica fonden, Elsass Fonden

Nyt fremtidige samarbejde med Danmarks Forsorgsmuseum

I går var det 175 året for ikrafttrædelsen af den første danske grundlov, der i sin essens sikrer landets borgere de basale personlige og politiske frihedsrettigheder.

Sådan har det ikke altid været - og alle ...udfordringer er bestemt ikke løst.

Når man taler om rettigheder, så er man nødt til at nævne forsorgen.

Derfor er vi i Nossell & Co. rigtig glade for vores spirende samarbejde med Danmarks Forsorgsmuseum om et formidlingsprojekt, der blandt andet skal udmønte sig i et podcast-format om livet under særforsorgens institutions-regime - som det tog sig ud frem til 1980.

Tirsdag i denne uge mødtes vi derfor med Sarah Smed museumsleder på Forsorgsmuseet – for at planlægge produktionen af pilotepisoden til projektet.

Vi vil tage lytteren med tilbage til det liv, der udspillede sig på datidens forsorgshjem – og drage perspektiver op til aktuelle etiske spørgsmål om, hvordan vi behandler socialt udsatte borgere i dagens Danmark.

I Nossell & Co. ser vi frem til arbejdet med formidlingsprojektet med stor spænding og begejstring.

Tak for invitationen, Sarah!

"Det plejer at være god skik, at man som kritiker gør sig umage for at finde et eller andet at rose – uanset hvor dårlig man i øvrigt finder aftale.

Og jovist er der gode elementer i aftalen – blandt andet et smidigere visitationssystem for hjælpemidler, øget effektivitet i ...sagsbehandlingen og en ny og mindre rigid ordning for udmåling af merudgifter. Hver især gode og meningsfulde initiativer.

Men det ændrer dog ikke ved det store billede – en rammeaftale, som lægger sporene ud til en ny kurs i dansk handicappolitik, som fører os væk fra kompensationsprincippet, væk fra ligebehandling og væk fra retten til at leve et liv på lige fod med andre – lige meget, hvor meget cellofan aftalen pakkes ind i".

Det mener min landsformand i CP Danmark, Pia Allerslev, og undertegnede i dette debatindlæg på Socialmonitor.dk

https://socialmonitor.dk/debat/art9901950/Katastrofen-i-rammeaftalen-st%C3%A5r-i-det-med-sm%C3%A5t

Husk at komme til demonstrationen d. 22/5 i Kbh 🤘.

Image for shared link
Katastrofen i rammeaftalen står i det med småt

Floromvundne ord fra socialministeren om historisk aftale og nogle enkelte sukkerdepoter hist og pist ændrer ikke ved, at rammeaftalen er historisk...

socialmonitor.dk

Handicap og arbejdsmarked på dagsordenen i Grønland

- Når man mangler arbejdskraft, er man nødt til at kigge på, hvilke ressourcer vi har, og at der er mennesker med handicap, som også gerne vil ind på arbejdsmarkedet.

Allerede under sin ankomst til Nuuk bemærkede ...undertegnede, hvor besværligt det er at komme rundt i kørestol.

Her kan du læse om mit besøg i Grønland, og om de største udfordringer med at skabe et mere rummeligt arbejdsmarked.

Arbejdskraften i Grønland bliver nemlig ældre og forventes at være længere på arbejdsmarkedet. Og da vi ved, at alle mennesker oplever kropslige begrænsninger og varierende funktioner over tid, står argumenterne i kø for at gøre arbejdsmarkedet – og samfundet som helhed – mere tilgængeligt for personer med handicap.

Du kan læse mere om mit besøg i Grønland her:

Image for shared link
Skab rummelige arbejdspladser

- Der er mennesker med handicap, som har svært ved at komme ind på arbejdsmarkedet, siger dansk iværksætter og handicapkonsulent, Jacob Nossell...

www.sermitsiaq.ag

Som næstformand af CP Danmark er min eneste kommentar (for nuværende) om rammeaftalen på handicapområdet er en spareøvelse eller ej:

»Initiativerne skal samlet set bidrage til at reducere udgifterne på området og øge kommunernes prioriteringsrum«. - Kilde: Rammeaftale mellem ...regeringen (SVM) (2024)

Vi kan simpelthen ikke acceptere, at det er regeringens svar på de store udfordringer med retssikkerheden og forråelsen på det underfinansierede handicapområde i Danmark.

Kom og støt op omkring demonstrationen d. 22/5.

Vi må stoppe denne katastrofale udvikling!

Hele vejen fra Grønland - bliver det et nej-tak herfra👎!

Læs kommentaren fra CP Danmark nedenunder.

MIN FORMAND, DIREKTØR OG JEG ER

Normalt ikke dem, der farer til tasterne på den første vrede. Det kommer vi heller ikke til at gøre denne her gang.

Men vi må gøre det meget klart, at vi ikke kan acceptere store dele af de anbefalinger, som er blevet fremsat i går af ...Tranæsudvalget.

Vi vil gerne opfordre journalisterne til at stille Pernille Rosenkrantz-Theil det indlysende og oplagte spørgsmål: Hvordan man kan sige undskyld til særforsorgen for mindre end et år siden - og love at vende handicap-politikken på hovedet.

Og her - et år efter kan - mennesker med handicap se ind i en fremtid med mere magtanvendelse, mere system og færre rettigheder, hvis anbefalingerne bliver en realitet?

Kort sagt: Hvis du går med Tranæsudvalgets anbefalinger, så må vi konstatere, at det ikke hænger sammen.

Husk, det er vel de store, som skal passe på de små! - Eller hvad Pernille?!

Læs mere her, om hvad vi mener om anbefalingerne i CP Danmark:

https://www.cpdanmark.dk/nyheder/tranaes-udvalget-er-udkommet-med-sin-endelige-rapport

Strategisk fundraising skal give gennemslagskraft og værdi

I Nossell & Co. ønsker vi at styrke fællesskabet og handlekraften på handicapområdet - som helhed, og inden for den enkelte forening. Derfor arbejder vi strategisk med fundraising, da vi ved, at det i sidste ende er ...midlerne og støtten, der definerer mulighedsrummet i foreninger med godgørende projekter og formål.

Vi vil gerne være med til at sikre, at handicaporganisationer og medlemsforeninger får de bedste betingelser for at yde en indsats for deres medlemmer. Det er blandt andet derfor, at vi har indgået en aftale om at bistå Psoriasisforeningen i fondssøgningen, så vi sammen sikrer, at de får flere midler til at nå i mål med deres mange projekter og tiltag.

Målet med samarbejdet er at skabe en klar retning og en tydelig strategi i fundraisingen. Det handler om at arbejde strategisk og målrettet, så vi øger det økonomiske råderum, der gør, at Psoriasisforeningen kan udvikle nye og eksisterende projekter og sikre de bedste tilbud til deres medlemmer.

Psoriasisforeningen arbejder for at udbrede kendskabet til psoriasis og psoriasisgigt.

Vi ønsker at give Psoriasisforeningen større gennemslagskraft og skabe værdi for de mere end 200.000 borgere i Danmark, der liver med psoriasissygdomme, og deres pårørende.

Vi ser meget frem til samarbejdet og er enormt glade og stolte over fremadrettet at skulle bistå foreningen med fondssøgning.

About yesterday - soft opening of Places and Small Pleasures... Big opening tonight at CPH:DOX...

Claus Brondbjerg Erichsen, Roberta Cassi, Peter Græsbøll Holm, Masashi Kajita

Premiere på pilotprojektet og kunstfilmen PLACES and SMALL PLEASURES

I Nossell & Co. ønsker vi at nuancere ideerne om, hvad det betyder at leve med en normbrydende krop.

Hvilken betydning har vores idealer for, hvordan kroppen bør se ud, og hvordan den kan bevæge sig og ...opleve nydelse?

På lørdag kulminerer halvandet års samarbejde mellem Nossell & Co., filmfotograferne Claus Brondbjerg Erichsen, Louise McLaughlin og lektor ved Institut for Bygningskunst og Design på Det Kongelige Akademi, Masashi Kajita – når vores fælles kunstfilm og pilotprojekt PLACES and SMALL PLEASURES vises i samarbejde med Kunsthal Charlottenborg – i forbindelse med CPH:DOX der i år kører under temaet – Body Politics.

Sving forbi Kunsthal Charlottenborg på fredag d. 15. marts kl. 15.15 eller lørdag d. 16. marts kl. 19:30 og få en helhedsoplevelse, når værket vises fra gulv til loft. Der er gratis entré. Vi er stolte af at kunne vise resultatet af projektet med kunstfilmen PLACES and SMALL PLEASURES.

Læs mere om filmen på CPH:DOX – https://cphdox.dk/da/pop-up-events-paa-charlottenborg/

Filmen og pilotprojektet er støttet af Elsass Fonden, Bevica Legater og Det Kongelige Akademi.

Vi glæder os til at se dig!

VARRIG IMPACT - Nu kan Stomiguiden også findes via Sundhed.dk

På den nu relancerede Stomiguiden.dk kan unge med stomi, pårørende, sundhedspersonale og alle, der ønsker viden og større kendskab til livet med stomi - dykke ned i temaer, der kommer tæt på den enkeltes ungdomsliv, som... det tager sig ud anno 2024.

På Sundhed.dk er information omkring stomi nu opdateret med direkte links til Stomiguiden.dk. Et tiltag der forhåbentlig kan blive til gavn for endnu flere unge.

I projektarbejde taler man rigtigt meget om bæredygtighed og varigt impact af projekter og indsatser.

En reference på en anerkendt og bredt favnende platform som Sundhed.dk er derfor en anerkendelse og et skulderklap til anvendeligheden af den information og det fællesskab, som Stomiguiden.dk faciliterer. Det giver samtidig mulighed for at nå ud til langt flere unge og deres pårørende.

Det er vi dybt taknemmelige for i Nossell & Co.!

Tak til Knud Højgaards Fond, Østifterne og Louis-Hansen Fonden og Stomiforeningen Copa får den massive støtte Stomiguiden.dk har fået.

Du kan finde den opdaterede information på Sundhed.dk bl.a. lige her:

https://www.sundhed.dk/borger/patienthaandbogen/mave-og-tarm/sygdomme/behandling/stomi/

Image for shared link
Stomi

PATIENTHÅNDBOGEN | En stomi er en kunstig åbning ind til kroppens indre organer. Formålet med en stomi er at give afløb fra tarm eller urinveje ...

www.sundhed.dk

https://www.information.dk/debat/2024/01/utvivlsomt-haft-bedre-opvaekst-danmark-haft-sydkorea?lst_frnt

»Nej, det er ikke en menneskeret at få børn, siger undertegnede, der selv har fået to børn. Og ja, jeg kunne godt argumentere for, at svage stater er blevet udnyttet til at opfylde ...den hvide middelklasses egoistiske forældredrømme. Problemet er bare, at jeg har svært ved at betegne mine egne forældre som særligt onde, forbryderiske eller umoralske. Netop fordi de er mine forældre«.

I mere i et årti har forskellige medier spurgt ind til min adoption. Hver gang har jeg været tilbageholden og afholdt mig fra udtale mig om min egen adoption. Netop fordi min adoption er så speciel i forhold til mit handicap, at den ikke er generaliserbar for transnational adoption - sådan overhovedet.

Når jeg alligevel vælger at fortælle min historie nu, er det, fordi jeg oplever en stærkt polariseret debat omkring adoption i kølvandet på, at transnational adoption omsider hører fortiden til.

Det synes jeg ikke fedt.

Når alt kommer til alt, tror jeg, at jeg ønsker at sætte fokus på, hvor skørt og bizart fænomenet adoption egentligt er. Og hvor mange nuancer, faldgruber og hykleri, der egentlig er. Netop fordi min historie kan læses så ekstrem ensidigt.

Jeg tror, min pointe er, at man kan godt være imod adoption, samtidig med at man elsker sine danske forældre og sit liv i Danmark. Man kan godt væmmes af de mange alvorlige sager, der allermest rimer på menneskehandel – og samtidigt have medfølelse for de mange danske forældre, der pludseligt er blevet potentielle menneskehandlere.

Man kan godt føle sig heldig for det liv, man har fået i Danmark, uden man giver afkald på medfølelsen for sin biologiske mor i Sydkorea.

Foto: Thomas Boberg / Information.dk

HVORNÅR ER DET ET HANDICAP?

I efteråret 2023 var vi i Nossell & Co. så heldige at optage og producere en podcast med den garvede vært Felix Smith for Det Centrale Handicapråd - om hvornår et handicap er et handicap. Det blev til fire afsnit med fire kendte danskere med fire ...forskellige handicap og livshistorier med Emma Tjerrild Lund, Mette Cornelius, Rosa Lund og Mathias Emil Nielsen.

Nu er podcasten endelig ude. Hør den her. Den er blevet rigtig fin.

Vi håber på flere afsnit i fremtiden. Tak for et godt samarbejde med Det Centrale Handicapråd, Great Minority og Felix.

https://open.spotify.com/show/5mPfTsU7smzde6pn33e8d1?si=45affc03394d46bd

STOMIGUIDEN.DK ER TILBAGE, NYERE OG BEDRE END NOGENSINDE FØR!

- Tak! Lige hvad jeg altid har ønsket mig...

Bare rolig, Tante Odas hjemmehæklede lommetørklæde må du vente til jul med at pakke ud.

Til gengæld kan du tjekke det nye online-univers for unge med ...stomi ud. Stomiguiden.dk har nemlig fået en hel ny hjemmeside med nyt design. Oveni er der lavet en masse nye artikler og videoer, som er så langt fra hjemmehækling, som noget kan være.

Du kan blandt læse om Frida, der lærte at stå ved sig selv og tog hævn over mobberne med en brugt stomipose.

Hvert år er der ca. 400 unge (under 40 år), der får anlagt en stomi. Stomiguiden.dk er for jer, der søger information omkring livet med stomi, henvendt til unge.

Holdet bag Stomiguiden.dk håber, at I vil tage godt mod den nye hjemmeside - både i look og indhold.

Vi er glade og stolte over endelig at kunne dele den relancerede Stomiguiden.dk.

Stomiguiden.dk er støttet af Østifterne, Louis Hansen Fonden, Knud Højgaards Fond og Stomiforeningen COPA. - Og udviklet og produceret af Nossell & Co.

www.stomiguiden.dk

Velkommen til!